Oportunități de ofertare: Reabilitarea și restaurarea Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea

Sursa: https://www.oradeaheritage.ro/palatul-episcopal-greco-catolic/

În data de 08.11.2023, procedura de atribuire a contractului pentru executarea lucrărilor de reabilitare și restaurare interioară la Palatul Episcopal Greco-Catolic, situat în str. P-ța Unirii, nr. 3, municipiul Oradea, județul Bihor, se află în desfășurare.

Valoarea estimată a investiției este de 26.004.706,00 lei, fără TVA, și este structurată în două capitole principale:

1. Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază – 25.620.400,00 lei

2. Capitolul 5 – Alte cheltuieli – 384.306,00 lei, din care:

– Subcapitolul 5.1. Organizare de șantier: 384.306,00 lei

– Subcapitolul 5.1.1. Lucrări de construcții – 256.204,00 lei

– Subcapitolul 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier – 128.102,00 lei

Conform articolului 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate poate avea loc în anumite condiții. În caz contrar, orice modificare a contractului se va realiza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, conform dispozițiilor legale.

Conform articolului 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici interesați de participarea la procedura de achiziție publică au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. Termenul limită pentru astfel de solicitări este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Dacă ești interesat să ofertezi în cadrul acestor investiții, ai ocazia să testezi gratuit platforma Victa.ro.

SURSA ARTICOL