Primăria Suceava a scos la licitație proiectarea zonei de agrement din Parcul Sipote

„Proiectul are în vedere reconversia și refuncționalizarea unui teren degradat din municipiul Suceava în vederea îmbunătățirii, revitalizării, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului în mediul urban”, se precizează în anunțul de participare simplificat și în fișa de date a achiziției n valoarea estimată a contractului este de 650 de mii de lei. Printre altele, se dorește și realizarea unui circuit de bicicletă și promenadă care să conecteze cele trei mari zone verzi de pe malul drept al râului Suceava: pădurea-parc Şipote, lunca Râului Suceava, Pădurea Zamca.

obiectivdesuceava.ro

În 18 noiembrie va avea loc deschiderea ofertelor pentru proiectarea zonei de agrement „Parcul Şipote”. La finalul săptămânii trecute a fost încărcat în SEAP un anunț de participare simplificat cu privire la organizarea procedurii de atribuire a contractului de proiectare.

Obiectul contractului pentru care Primăria Municipiului Suceava a organizat licitația îl constituie achiziționarea unui serviciu de specialitate pentru întocmirea documentatiei tehnico-economică pentru proiectul „Zona de agrement Parc Şipote”. „Proiectul are în vedere reconversia și refuncționalizarea unui teren degradat din municipiul Suceava în vederea îmbunătățirii, revitalizării, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului în mediul urban”, se precizează în anunțul de participare simplificat și în fișa de date a achiziției.

Serviciile constau în: elaborare studii de teren (studiu topografic, avizat OCPI, cu evidențierea numerelor cadastrale, studiu geotehnic, studiu de mobilitate/trafic, studiu de evaluare al potențialului arheologic al perimetrului studiat, studiu hidrologic, studiu de cartare/zonificare a vegetației și faunei); elaborare expertiză tehnică, studiu de Fezabilitate și documentație pentru obținerea avizelor, acorduri (și autorizații) conform certificatului de urbanism, inclusiv obținerea lor; elaborare Proiect Tehnic și detalii de executare de execuție, documentațiile tehnice pentru autorizații de construire și organizare execuție, scrie obiectivdesuceava.ro.