COMPLEXUL TURISTIC BLAXY RESORT VA AVEA 11 BLOCURI, A CÂTE ZECE ETAJE

Pe un teren de 35.400 mp din comuna 23 August vor fi construite 11 blocuri de zece etaje fiecare, cu destinaţia „ansamblu locuinţe de vacanţă“. Investiţia îi aparţine societăţii SC Blaxy Premium Resort & Hotel SRL, deţinută de un investitor turc.
hotel jiul
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 4350RP/4349 RP, din 03.04.2014, instituţia a decis că proiectele „Construire Blaxy Resort –  ansamblu locuinţe de vacanţă P+10 E, etapa I – opt tronsoane (corpuri de clădire)“ şi „Construire Blaxy Resort – ansamblu locuinţe de vacanţă P+10 E, etapa II + trei tronsoane (corpuri de clădire)“ nu se supun evaluării impactului asupra mediului.

Potrivit memoriului de prezentare, investiţia va fi realizată în comuna 23 August, parcela A306/1. Ansamblul de locuinţe se va ridica pe o suprafaţă totală de 35.400 mp, din care 5.813 mp suprafaţa construită, 2.874 mp modernizare drumuri, 4.000 mp accese pietonale, 20.613 mp spaţii verzi, 2.100 mp accese ocazional carosabile. Alimentarea cu apă se va realiza din conducta magistrala situată în paralel cu şoseaua, printr-o conductă de aducţiune la două rezervoare de înmagazinare, având capacitatea de 120 mc fiecare, şi la staţia de pompare a apei către consumatori. Reţeaua de distribuţie a apei va avea o lungime de 350 de metri.

Sursa