Cladirea fostului Institut de Proiectari din Galati se transforma in hotel

Clădirea fostului Institut de Proiectări din Galaţi se transformă în hotel

Impozanta clădire a fostului Institut de Proiectare al Regiunii Galaţi va fi transformată în hotel. Cel puţin aşa prevede proiectul ”Consolidare, extindere, recompartimentare şi schimbare de destinaţie din imobil existent cu regim de înălţime S+P+8E+9E (tehnic) rezultând un imobil S+P+9E cu funcţiune de hotel, restaurant, birouri şi funcţiuni conexe” pentru care proprietarul clădirii, societatea Proiect SA, încearcă să obţină toate acordurile şi avizele necesare. Societatea a fost înfiinţată în 1957 sub denumirea de „Institutul de Proiectare al Regiunii Galaţi”, iar începând cu anul 1991, firma s-a transformat în societate pe acţiuni cu capital privat, activând sub denumirea de Proiect SA. În anul 2014, acţiunile societăţii au fost cumpărate de omul de afaceri Ion Bujor, care controlează şi firma Agrocov SRL (unul dintre cei mai mari arendaşi din judeţul Galaţi) sau Cooperativa de Credit Covurlui. Societatea Proiect SA are în prezent aproximativ 40 de angajaţi ale căror birouri ocupă un singur etaj al clădirii. În portofoliul societăţii se află lucrări de proiectare a multor clădiri emblematice ale Galaţiului precum şi o bună parte din clădirile rezidenţiale ale municipiului.