Aviz favorabil pentru construcția Complexului Sportiv – Stadion de lângă Grădina Zoologică

În cadrul ședinței Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului din 20 mai, Primăria Oradea a solicitat avizul Arhitectului Șef pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru „Construire Complex Sportiv – Stadion pe str. Făgărașului’’, în zona Grădinii Zoologice. Proiectul a primit aviz favorabil.

infooradea.ro

Complexul sportiv se va întinde pe o suprafață de 211.664 mp și va cuprinde: stadion cu regim de înălțime S+P+3E, un hotel cu regim de înălțime S+P+mezanin+2 etaje, un parc public de agrement pe locul grădinii zoologice, care va fi relocată, mai multe terenuri de sport (2 de tenis, 4 de baschet, 2 handbal, 2 de fotbal), modernizarea Liceului Sportiv (inclusiv realizarea unor noi clădiri ca extindere a activității sportive a liceului, amenajarea unui bazin didactic de înot și a unui stadion pentru atletism cu pistă de alergare/tribune).

Urmează ca documentația de urbanism să fie supusă consultării publicului, conform regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului.