22-26 august: Congresul Federației Europene a Maeștrilor Coșari ESCHFOE

Înființată în anul 1954, numărând în prezent 21 de membri titulari cu drepturi depline din Europa, federația coșarilor din Statele Unite ale Americii având statutul de membru invitat, Federația Europeană a Maeștrilor Coșari – ESCHFOE este organizația internațională reprezentativă a breslei coșarilor.

Cu ocazia congreselor acestei federații, organizate din doi în doi ani, sunt prezentate și dezbătute activitățile, care au menirea să conducă la atingerea scopurilor și obiectivelor federației, dar și alte teme de interes, cum sunt standardizarea în domeniul evacuării gazelor de ardere, siguranța în exploatare a coșurilor de fum, eficiența energetică, protecția mediului înconjurător prin reducerea emisiilor și a pulberilor în suspensie.

Apreciind activitățile desfășurate și progresele înregistrate de asociația de profil din țara noastră atât în plan intern cât și în plan extern, conducerea acestei organizații internaționale a acordat dreptul de organizare a Congresului Federației Europene a Maeștrilor Coșari – ESCHFOE din anul 2018 Asociației Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee – ASFOCH. Astfel, pentru prima dată în istoria de peste 60 de ani a federației, un congres se va desfășura în România.

Asociația profesională din România a coșarilor, producătorilor, importatorilor, constructorilor de coșuri de fum, a sobelor și șemineelor precum și a societăților specializate în mentenanța intalațiilor de ventilare a fost înființată în anul 2007 de către un grup de specialiști din domeniile enumerate, cu ajutorul și având la bază experiența asociației similare a coșarilor din Italia.

ASFOCH are scopul de a crea cadrul organizatoric pentru membrii asociației în vederea realizării conceptelor, măsurilor și acțiunilor, care să conducă la dezvoltarea, perfecționarea și creșterea contribuției specialiștilor asociației la îmbunătățirea activităților privind proiectarea, construirea, exploatarea, întretinerea și repararea coșurilor de fum, a instalațiilor de ventilare, a sobelor și șemineelor în România. Astfel, asociația are un membru desemnat în Comitetul Tehnic Nr.393 – Coșuri de fum – al organismului național de standardizare, respectiv Asociația de Standardizare din Romania – ASRO.

În conformitate cu statisticile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, circa 35% dintre incendiile produse la locuinţe sunt cauzate de coşurile de fum defecte sau necurăţate. În ultimii cinci ani, în România s-au produs în medie 6200 de incendii la locuinţe, în urma cărora circa 350 de persoane au fost rănite și alte 190 şi-au pierdut viaţa. Dintre cele 17 incendii înregistrate zilnic la nivel naţional, 6 sunt cauzate de coşurile de fum defecte sau necurăţate. Mai grav este că, în urma acestor evenimente nefericite, zilnic o persoană este rănită, iar la fiecare două zile o altă persoană îşi pierde viaţa.

Serviciile prestate și activitățile desfășurate de membrii asociației au contribuții majore la funcționarea la randament și în deplină siguranță a instalațiilor de încălzire și ventilare, la protejarea mediului înconjurător, la reducerea riscurilor de incendii și de intoxicații cu monoxid de carbon. ASFOCH se implică activ și în conştientizarea populaţiei privind importanţa mentenanţei corespunzătoare a instalaţiilor de încălzire și ventilare, precum și a sistemelor de evacuare a gazelor de ardere, susține parteneriatul „Împreună pentru Siguranță” încheiat între I.G.S.U. cu E.ON România – care salvat zeci de vieți în ultimii ani, prin inițiativele de informare împotriva incendiilor – și s-a alăturat și campaniei „România Sigură”.

“Întreținerea periodică a coșurilor de fum este o acțiune de importanță majoră, care are drept scop asigurarea unui tiraj corespunzător necesar funcționării la randament a surselor de căldură, exploatarea în deplină siguranță a instalațiilor termice bazate pe arderea diferitelor tipuri de combustibili și prelungirea duratei de funcționare a coșurilor de fum.

Legislația în vigoare stabilește obligativitatea verificării, reparării, izolării termice şi curăţării cel puțin o dată pe an a coșurilor de fum și a canalelor de racordare, înainte de începerea sezonului rece. Specialiștii din domeniu recomandă o verificare a stării tehnice și de funcționare a instalațiilor de evacuare a gazelor de ardere și după ieșirea din sezonul rece, astfel încăt să rămână timp suficient pentru asigurarea fondurilor si realizarea măsurilor de remediere a neconformităților.

Populația trebuie să conștientizeze că se expune la riscuri foarte mari și poate să devină victima proprieri nepăsări sau neglijențe în cazul în care nu tratează cu atenția cuvenită neconformitățile și curățarea periodică a coșurilor de fum.

Societățile specializate, membre ASFOCH, care dispun de angajați calificați – absolvenți de cursuri de perfecționare organizate în cadrul asociației – precum și de dotare tehnică corespunzătoare, adoptă procedura de verificare prestabilită și de curățare adecvată situației de pe teren, și fac totodată și propuneri proprietarilor de locuințe sau alte tipuri de clădiri privind soluționarea deficiențelor constatate la coșurile de fum.” – declară Mircea Bălșoianu, maestru coșar, președintele Asociației Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de fum și Șeminee – ASFOCH.