Principalele beneficii ale îmbunătățirii accesibilității și a modului în care societatea beneficiază de accesibilitate

Îmbunătățirea accesibilității = modurile de mobilitate durabilă pot fi utilizate de toți oamenii, iar serviciile zilnice pot fi accesibile fără o mașină.

Municipalitățile, orașele și regiunile își pot ajuta locuitorii și vizitatorii să adopte un stil de viață mai puțin dependent de mașini, asigurând accesul complet al spațiilor publice și al serviciilor de transport public prin îmbunătățirea accesului zilnic al serviciilor de asistență non-motoristă. O politică de îmbunătățire a accesibilității aduce multe beneficii atât persoanelor, cât și societății:

– reducerea dependenței de autoturisme și, de asemenea, creșterea mobilității
– mobilitate mai activă (mersul pe jos, ciclism)
– reduce riscul de accidente pentru toate categoriile de persoane
– beneficii de sănătate
– costuri societale reduse (concediu medical mai mic, costuri reduse de îngrijire a sănătății …
– sporirea siguranței pentru bicicliști și pietoni
– mai multă interacțiune socială

Spațiile publice accesibile și serviciile de transport public, precum și accesibilitatea îmbunătățită a serviciilor de zi cu zi pentru non-autovehicule, reduc în mod semnificativ dependența de mașină a locuitorilor și a vizitatorilor. Îmbunătățirea accesibilității serviciilor zilnice pentru pietoni, utilizatori de scaune cu rotile, bicicliști și utilizatori de transport public le permite oamenilor, care nu au acces la o mașină sau nu pot conduce o mașină, să ajungă singuri la destinațiile lor dorite. Astfel, accesibilitatea sporită mărește independența non-motoristului, deoarece nu trebuie să se bazeze întotdeauna pe ajutorul altor persoane pentru a le oferi o ascensiune.
Acest lucru contribuie la incluziunea socială și la egalitatea socială, de cele mai multe ori persoanele cu dizabilități sunt izolate din punct de vedere social, deoarece au doar acces limitat la muncă, educație, magazine, asistență medicală și facilități de agrement. Un lanț de călătorie pe deplin accesibil înseamnă libertate și mai multă independență pentru persoanele cu mobilitate redusă , deoarece le oferă posibilitatea mobilității independente.

Într-un mediu accesibil, echitabil, oamenii pot avea grijă de ei înșiși și pot trăi independent pentru mult mai mult timp. Accesibilitatea sprijină îmbătrânirea și, astfel, contribuie la costurile serviciilor de îngrijire în beneficiul societății.