De câte ori, ca părinți, nu am fost surprinși de statistică tot mai alarmantă privind rata dereglărilor morfo-funcționale la copii, cauzate (și) de poziția incorectă a acestora la